โครงการอบรมการใช้งาน ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา รุ่นที่ 1

เนื่องด้วยทางศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ให้ความสำคัญต่อนักศึกษา สำหรับการใช้ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จึงได้จัดโครงการอบรมการใช้งาน ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา รุ่นที่ 1 เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าใช้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ ได้อย่างสะดวกและถูกต้อง


โพสวันที่ 2020-12-23 14:39:48 || โดย took