การใช้งาน Office365 (@lives.rmu.ac.th)

นักศึกษาปีที่ 1 รหัส 64 ทุกระดับการศึกษา สามารถเข้าใช้งาน Office365 ได้ตั้งแต่บัดนี้ โดยสามารถดูรายละเอียดการใช้งานได้ในอีเมล์ @rmu.ac.th ของตนเอง
วิธีการใช้เข้างาน office365
1. เข้าใช้งานโดยไปที่ https://www.office.com และทำการกรอกข้อมูลเพื่อเข้าสู่ระบบ โดยใช้ข้อมูลการเข้าสู่ระบบตามที่ได้รับในอีเมล์ @rmu.ac.th ของแต่ละคน


ภาพขั้นตอนที่ 1: เข้าสู่ระบบที่ https://www.office.com กด Sign inภาพขั้นตอนที่ 2: ระบุ email เพื่อ sign inภาพขั้นตอนที่ 3: ระบุรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ กด Sign in2. เมื่อเข้าสู่ระบบในครั้งแรก ระบบจะให้ทำการเปลี่ยนรหัสผ่าน โดยให้กรอกตามนี้


Current Password รหัสผ่านปัจจุบัน


New Password ตั้งรหัสผ่านใหม่


Confirm Password ยืนยันรหัสผ่านใหม่3. เมื่อทำการตั้งรหัสผ่านเรียบร้อย จะเข้าสู่หน้าจอการทำงานของ office365 นักศึกษาสามารถใช้งานได้โดยทันที หรือสามารถดาวน์โหลด office 365 มาติดตั้งที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเองได้โดยเลือกที่เมนู Install Office และเลือกดาวน์โหลด Office 365 apps