การซ่อมสายไฟเบอร์ ออฟติก จาก ศูนย์วัฒนธรรม - โรงเรียนสาธิตฯ

ทางศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้ดำเนินการซ่อมสายไฟเบอร์ ออฟติก จาก ศูนย์วัฒนธรรม - โรงเรียนสาธิตฯ ตอนนี้อยู่ระหว่างรออุปกรณ์เพื่อเชื่อมสายสัญญาณ ในขั้นตอนต่อไป


โพสวันที่ 2021-06-11 14:09:23 || โดย นายกัมปนาท ลุมใต้