สอนออนไลน์อย่างไรให้ปัง รุ่น1-รุ่น2

โครงการพัฒนาทักษะด้านไอซีทีสำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย จัดโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วิทยากรโดย ผศ.ดร.รัฐสภา แก่นแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์มีเดีย ด้านวิชาการ และอาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม อบรมฟรีรูปแบบออนไลน์ รับจำนวนจำกัด สมัครเข้าอบรมได้ที่ รุ่นที่ 1 วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 8.30-17.00 น. รุ่นที่ 2 วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 8.30-17.00 น.


โพสวันที่ 2022-03-23 11:11:18 || โดย นายกัมปนาท ลุมใต้